دبیرستان دخترانه غیردولتی ایده آل پارسی اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

گزارش کلاسی مهر ماه سال تحصیلی 99-98 پایه هفتم

چهارشنبه98/07/17

عربی: حل تمرین درس اول و روخوانی لغات درس2 و پرسش از لغات

کاروفناوری: تدریس و انجام کار دستی با مقوا و لوله های دور ریز دستمال کاغذی

ریاضی: حل کتاب خیلی سبز از صفحه 1 ت انتهای صفحه 13

بهداشت: صحبت در رابطه با مسائل بهداشت

یکشنبه98/07/21

زیست: تدریس سازمان دهی سلول .رفع اشکالات کتاب برای جلسه آینده. هفته آینده آزمون فصل 11.تعیین جلسه آزمایشگاه برای هفته آینده

شیمی: تدریس تئوری انحلال پذیری،مفهوم حل شونده، حلال. و انجام آزمایش در آزمایشگاه

ادبیات فارسی: برسی درس اول و تدریس بخشی از درس دوم. رفع اشکال جلسات قبل و حل تمرین.

زبان انگلیسی(خانم لک): تدریس صفحات 8 و 9 کتاب، چرسش شفاهی گفتگوی صفحه 6. حل کتاب کار. چک کردن تکالیف. صحبت در مورد انواع فیلم و سازندگان آن

دوشنبه98/07/22

ادبیات فارسی: بررسی درس اول کتاب فارسی و آزمون درس اول و تدریس بخشی از درس دوم

مطالعات اجتماعی(خانم ذوالقدر):تدریس به روش مشارکت ادامه درس 2 و 3،ارزشیابی از درس1 و 2.ارائه فعالیت کلاسی دانش آموزان

مطالعات اجتماعی(خانم صادقی): آشنایی دانش آموزان از آگاهی و مسئولیت های خود در جامعه و شناخت مسئولیت.ارائه نمرات امتحانی جلسه قبل. حل فعالیت ها. گروهبندی کلاس و پاسخ به سوالات درسی دانش آموزان

زیست: فصل6 تا صفحه 50 تدریس شد. انجام برنامه ریزی جهت وسایل آزمایش و تهیه پاورپوینت توسط دانش آموزان

سه شنبه98/07/23

قرآن: تدریس جلسه دوم درس2. لغات، عبارات و آیات ترجمه شده. تلاوت قرآن صفحه25 انجام شد. فردی و گروهی با رعایت نکات تجویدی خوانده شد.

ریاضی: تدریس جمع و تفریق اعداد صحیح

هنر: مبحث عناصر بصری تدریس شد. تمرینات بداهه از انواع خطوط، بررسی تمرینات و نمونه کارهای هفته قبل. اتمام فصل طراحی

کامپیوتر(فرهیختگان2): تدریس نرم افزار word بخش رسم اشکال و جدل. انجام کار عملی توسط دانش آموزان

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...