دبیرستان دخترانه غیردولتی ایده آل پارسی اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

گزارش کلاسی آبان ماه سال تحصیلی 99-98 پایه هفتم

چهارشنبه  98/08/01

عربی: بازی با کلمات، پرسش از لغات درس 1 تا 3. روخوانی جملات ،تدریس قواعد و حل تمرین

ریاضی: تدریس ضرب و تقسیم اعداد صحیح

کاروفناوری: تدریس مطالب صفحه 2 تا5 کتاب همراه با پاسخ جداول صفحات و بازدید کار دستی مربوط به صفحه 8 جامدادی دانش آموزان

تفکر و سبک زندگی: ادامه تدریس تفکر انتقادی دز جهت انجام پژوهش علمی

دوشنبه  98/08/06

ادبیات فارسی: تدریس درس سوم و نکته های دستور زبان مربوط به فعل

مطالعات:(فرهیختگان1): آزمون کتبی درس1تا3و تدریس درس4.ارزشیابی پس از تدریس. انجام فعالیت.

فرهیختگان3:ارزشیابی شفاهی و تدریس درس4. ارزشیابی پس از تدریس و انجام فعالیت

پیام آسمانی: پرسش کتبی درس2. تدریس درس3.بیان نکته های استجابت دعا از درس قبل

مطالعات اجتماعی: تدریس درس4.آزمون از درس 3گرفته شد و توضیحاتی در مورد دروس آینده و تکالیف بچه ها داده شد

چهار شنبه  98/08/08

عربی: تدریس قواعد،حل تمرین و کتاب کمک آموزشی و تست

ریاضی: تدریس ضرب و تقسیم اعداد صحیح

کاروفناوری: پرسش از تدریس درس هفته گذشته و تدریس مبحث جدید از پودمان1 و بازدید از کار عملی

زبان انگلیسی: صفحات 10،11،12 و 13 کتاب connect کار شد. ویدوهای آموزشی پخش شد

کامپیوتر: تدریس word مبحث رسم شکل و انجام کار عملی

شنبه  98/08/11

ریاضی: امتحان گرفته شد و غلطهای امتحان تصحیح شد.

فیزیک(خانم الماسی): مبحث چگالی تدریس شد و نمونه سوال از آن حل شد.

فیزیک(خانم رنجبر): درس چگالی و مسائل مربوط به آن و کتاب تست برسی شد.

تفکر و سبک زندگی: شروع بحث کلاسی در مورد خودآگاهی و هویت

زبان انگلیسی: صفحات10،11،12 و 13 تدریس شد. ویدوهای آموزشی پخش شد و تکالیف چک شد.

یکشنبه  98/08/12

زیست: تحویل اوراق امتحانی فصل11 و اتمام تدریس فصل6 و انجام آزمایش های آن

شیمی: ارزیابی فصل اول، تدریس طبقه بندی با جعبه مواد مولکولی

ادبیات: تدریس فصل دوم کتاب فارسی. و تدریس مبحث فعل

زبان(خانم لک) : تدریس صفحات 12،13،14،15 . چک کردن کتاب کار و سوال و پرسش

زبان(خانم شیبت): تدریس صفحات 17،16،14،15 . ویدوهای کمک آموزشی پخش شد . تکالیف  چک شد.

دوشنبه  98/08/13

ادبیات: تدریس شعر «توفیق ادب و با بهاری که می رسد از راه»و تدریس نگارش

مطالعات اجتماعی(خانم ذوالقدر): آزمون تستی 10 نمره ای تا صفحه25 بر اساس بودجه بندی امتحان قلم چی و ادامه درس حوادث تا صفحه 25 تدریس شد.

مطالعات اجتماعی(خانم صادقی):امتحان  از درس چهارم. تدریس درس پنجم و شرکت دانش آموزان در آزمون درس قبل. فعالیت: تدریس از طریق پرسش و پاسخ و ارائه پاورپوینت

پیام آسمانی: قسمت دوم درس3 تدریس شد

سه شنبه  98/08/14

هنر: تدریس درس نقطه و طبیعت در نقاشی درس اول و کولاژ برگ های پاییزی

قران تدریس بخش دوم درس 3 روخوانی به شیوه گروهی و انفرادی استماع تلاوت یک صفحه از قران

کامپیوتر تدریس word قسمت اضافه کردن عکس و انجام کار عملی توسط دانش آموزان.

ریاضی:برگه های امتحانی تحویل و غلط گیری شد

شنبه:98/8/18

ریاضی:تحویل و غلط گیری برگه های ریاضی تدریس فصل سه

فیزیک:حل نمونه سوال و امتحان از فصل دو و همچنین مرور فصل دو

تفکر و سبک زندگی:شروع تدریس خوداگاهی&شناخت ویژگی های جسمی و احساسی*بحث کلاسی در مورد خود و عزت نفس

یکشنبه:98/8/19

زیست:امتحان فصل 6،انجام آزمایشات فصل 6و7 در آزمایشگاه

شیمی:تدریس با سیستم جدول تناوبی،استفاده از مدل مولکولی شیمی

ادبیات فارسی:تدریس درس راز شکفتن،مبحث نهاد،حل تمرین کتاب مبتکران

تدریس صفحات 16،17،18،19 کتاب،ویدیوی آموزشی کار شد،کتاب کار و تکالیف چک شد،محاوره و مکالمه بسیار تمرین شد

دوشنبه98/8/20

ادبیات:امتحان فصل سوم کتاب،حل تمرین

مطالعات:تدریس درس 6ارزشیابی پس از تدریس با مشارکت دانش آموزان از طریق نمایش اجرایی،پاسخ به فعالیت ها

پیام های آسمان:نظارت بر کتاب فانوس درس 1 و 2 و3 و تدریس ابتدای درس 4

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...