دبیرستان دخترانه غیردولتی ایده آل پارسی اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

گزارش کلاسی دی ماه سال تحصیلی 99-98 پایه هفتم

یکشنبه98/10/1....

زیست:فصل 12 تا صفحه 106 تدریس شد/درس پرسیده شد

شیمی:کار با نمونه سوال امتحانی

ادبیات:تدریس بخش پایانی فصل سوم

زبان:دو صفحه از کتاب درسی داده شد/مسابقه spelloyt برگزار شد

دوشنبه:98/10/2

مطالعات خانم ذو القدر:مرور درس های گذشته/انجام فعالیت ها/کاربرگ ها و رفع اشکال

مطالعات خانم صادقی:تدریس درس 10 و مرور درس 9/انجام فعالیت و تدریس مشارکتی

ادبیات:تدریس نگارش/تدریس فصل سوم کتاب/حل تمرین مبتکران

پیام های اسمانی:تدریس درس 7 و سوالات درس 6 و 7/پرسش کلاسی درس 5 و 6

سه شنبه 98/10/3

قرآن:روخوانی شفاهی/تدریس درس 6/روانخوانی به صورت فردی و گروهی

هنر:جمع بندی مباحث عکاسی/اتمام بخش تجسمی/طراحی و نقاشی و عکاسی/نقاط طلایی/بافت/نور

ریاضی:تدریس انتقال و رفع اشکال

چهارشنبه:98/10/4

عربی:روخوانی لغات و پرسش از آن/رفع اشکالات جهت امتحان هفته آینده و تدریس قواعد

کار و فناوری:تدریس بقیه پودمان/سوال از دانش اموزان/بازدید فعالیت انجام شده جلسه قبل و به عهده گذاشتن انجام فعالیت های کتاب

ریاضی:حل تمرینات نمونه ای امتحان

شنبه:98/10/7

ریاضی:امتحان ترم برگزار شد/حل تمرین های فصل 4 کتاب درسی

فیزیک:آزمایشگاه فیزیک /رفع اشکال انجام شد/کتاب تست مرور شد

زیست:فصل 12 تا صفحه 108 تدریس شد

زبان:مسابقه برگزار شد/کتاب کار چک شد4صفحه کتاب درسی تدریس شد

یکشنبه:98/10/8

زیست:مدل سلولی بررسی شد/تا تغذیه سالم صفحه 108 تدریس شد

شیمی:حل نمونه سوالات امتحانی/حل نکات جمع بندی/آمادگی آزمون

زبان:صفحات 24 و 25 تدریس شد/کتاب کار چک شد/محاوره تمرین شد

دوشنبه:98/10/10

ادبیات:تدریس فصل چهارم ،حل تمرین

مطالعات:توضیحاتی در مورد درس 11 و برنامه ریزی جهت بازدید دانش اموزان و هماهنگی برای بعد از امتحانات  و بررسی مشکلات دانش اموزان در سوالات امتحان

مطالعات خانم ذو القدر:مروری بر جواب سوالات ترم اول و هماهنگی با دانش اموزان برای دروس ترم دوم

پیام اسمانی:تدریس درس 8،ارزشیابی درس 6 و 7

سه شنبه:98/10/10

ریاضی:تحویل برگه های امتحانی،غلط گیری امتحان

قرآن:تدریس بخش اول درس هفتم،دوره کردن درس 5 و 6،روخوانی درس هفتم بخش اول به طور همگانی و فردی

هنر :آغاز مبحث خوشنویسی تئوری و عملی

چهارشنبه98/10/11

عربی:امتحان عربی،روخوانی لغات درس دهم، سوال از آن و روخوانی متن و ترجمه

ریاضی :تحویل برگه های امتحان ترم،شروع تدریس فصل 5

کار و فناوری:آموزش زیور آلات،بازدید فعالیت های سه جلسه پیش،آماده سازی در مورد کارگاه و نحوه استفاده از وسایل مربوط به پودمان

زبان:کتاب کار چک شد

شنبه:98/10/14

فیزیک:حل مسایل اضافی،رفع اشکال،مرور درس و آمادگی برای امتحان ترم اول

ریاضی:تدریس فصل 5،اعداد اول و حل تمرین های مربوط به اعداد اول

یکشنبه:98/10/15

زیست:برگزاری امتحان/توضیح در مورد سوالات امتحانی/تدریس فصل 13 تا صفحه 112

شیمی:امتحان ترم/بررسی سوالات امتحانی

ادبیات:حل تمرین و امادگی برای امتحان ترم اول/تدریس درس نیما یوشیج

زبان :دو صفحه از کتاب درسی مدرسه تدریس شد

دوشنبه:98/10/16

مطالعات:بررسی برگه های ترم توسط دانش آموزان/مشارکت در بحث/تدریس درس 11 با مشارکت دانش اموزان

پیام آسمان:دوره درس گذشته/آمادگی برای امتحان ترم هفته آینده

ادبیات:تدریس درس /حل تمرین و امادگی برای امتحان نوبت اول

چهارشنبه:98/10/18

عربی:روخوانی لغات و پرسش از لغات و روخوانی جملات و سوال از آن و تدریس قواعد

ریاضی:تدریس ب.م.م و ک. م. م/حل تمرین های مربوط به اعداد اول

کار و فناوری:تدریس بقیه پودمان/بازدید فعالیت های دست ساخته های دانش آموزان/زیور آلات

شنبه:98/10/21

ریاضی:تدریس ب.م.م و ک. م.م و تدریس اعداد اول/حل تمرین های مربوطه

فیزیک:تست کار شد،امتحان گرفته شد

تفکر:آموزش درس یادگیری و مطالعه

زبان:کتاب CONNECT 4صفحه تدریس شد،؛SPEAKING تمرین شد،کتاب کار چک شد

یکشنبه:98/10/22

شیمی :بررسی برگ امتحان ترم،ویدیو اردوی استخراج طلا،شیشه،آهن،گوگرد،ادامه تدریس فصل چهارم

زیست :فصل 13 تا صفحه 114 تدریس شد

زبان خانم لک :تدریس صفحه های 34 الی 37،تمرین کتاب کار،مکالمه پرسیده شد

زبان خانم شیبت:کتاب درسی مدرسه دو صفحه تدریس شد،4 صفحه کتاب CONNECT تدریس شد،کتاب کار چک شد  و حل گردید

ادبیات :تدریس درس مرواریدی در صدف،انشا فارسی

دوشنبه:98/10/23

ادبیات:تدریس فصل چهارم کتاب فارسی.بررسی برگه های امتحانی.

مطالعات (خانم ذوالقدر):تدریس درس و اداره ی کلاس توسط دانش آموزان. در ادامه درس های 11و12

مطالعات(خانم صادقی):تدریس و اداره کلاس به دست دانش آموزان .از درس 11و ارائه ی پاور پوینت.

پیام های آسمانی: تدریس درس 9 توسط دانش آموزان - بررسی برگه های امتحان ترم.

سه شنبه :98/10/24

هنر :خوشنویسی تمرین  ادب آداب دارد با قلم خوشنویسی

قرآن :دوره از درس 4 /5 / 6 روخوانی به صورت فردی کار می شود تدریس بخش دوم درس 7

ریاضی :حل تمرین های درسی اعداد اول

چهارشنبه :98/10/25

عربی :حل تمارین درس 10 و سوا ل از آن

ریاضی :حل تمرین های خیلی سبز و کنترل تکالیف

کار و فناوری :تدریس بقیه پودمان کسب کار/بازدید فعالیت جلسه قبل و ثبت نمرات/ پرسش درسی از دانش اموزان

شنبه :98/10/28

فیزیک:برگه های امتحانی رویت شد و تست های فصل 8 بررسی گردید

ریاضی :تدریس حجم و سطح  و حل تمرین های خیلی سبز

زبان :کتاب کار حل شد و چک شد 4 صفحه تدریس شد

یکشنبه :98/10/29

زیست :تدریس تا پایان صفحه 115/آزمون ازمایشگاه برگزار شد

شیمی :طرح ازمایشگاه

ادبیات :مرور مباحث گذشته/تدریس درس گل و عهد و پیمان/بررسی انشا  و تصویر نویسی و آسمان شب

زبان :کتاب درسی مدرسه 2 صفحه تدریس شد/کتاب کار حل شد/کتاب  کانکت 4 صفحه تدریس شد

دوشنبه 98/10/30

مطالعات :ادامه درس 12/پاسخ به سوالات درس /انجام فعالیت های  و گزارش تحقیقی دانش اموزان مشارکت دانش اموزان در بحث خود اگاهی بعد روان شناسی

پیام اسمان :تکرار درس 9/رفع اشکال  و تدریس ابتدای درس 10

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...