دبیرستان دخترانه غیردولتی ایده آل پارسی اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

فرم پیش ثبت نام آنلاین

ولی گرامی در صورتی که متقاضی ثبت نام در دبیرستان متوسطه اول و متوسطه دوم ایده آل پارسی می باشید فرم پیش ثبت نام آنلاین را تکمیل نمایید . -تکمیل این فرم هیچ حقی جهت ثبت نام قطعی ایجاد نمی نماید و فقط جهت پیش ثبت نام می باشد. -درخواست ثبت نام شما بررسی خواهد شد و در صورت داشتن ظرفیت ثبت نام با شما تماس حاصل می شود.
شروع ثبت اطلاعات
ویرایش یا چاپ اطلاعات قبلی با استفاده از کد رهگیری