دبیرستان دخترانه غیردولتی ایده آل پارسی اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

بازپخش کلاس های پایه یازدهم

بازپخش کلاس ریاضی-3شهریورماه بازپخش کلاس ریاضی-10 شهریورماه
بازپخش کلاس ریاضی-17شهریور