دبیرستان دخترانه غیردولتی ایده آل پارسی اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

رتبه های برتر پایه هفتم

رتبه های برتر پایه دهم