دبیرستان دخترانه غیردولتی ایده آل پارسی اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

وبینار تخصصی انتخاب آینده (انتخاب رشته آگاهانه )

فرم ثبت اطلاعات داوطلبین شرکت در وبینار تخصصی انتخاب آینده

دانش آموز عزیز!!! در صورتی که مایل به شرکت در وبینار تخصصی انتخاب رشته کنکور با حضور دکتر امین ده بزرگی می باشید، فرم را تکمیل نمایید
شروع ثبت اطلاعات
ویرایش یا چاپ اطلاعات قبلی با استفاده از کد رهگیری