دبیرستان دخترانه غیردولتی ایده آل پارسی اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

کسب مقام اول مسابقات مجازی اسکواش کشوری

مقام های ورزشی دبیرستان ایده آل پارسی