دبیرستان دخترانه غیردولتی ایده آل پارسی اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

 

    

پایه هفتم

   

    

پایه هشتم

   

    

پایه نهم

   

    

پایه دهم

   

    

پایه یازدهم

   

    

پایه دوازدهم

   

موفقیت دانش آموزان دبیرستان ایده آل پارسی در دومین جشنواره علمی و پژوهشی سراسر کشور

المپیاد بین المللی زبان انگلیسی هیپو Hippo2021

جشنواره فرهنگی هنری فردا

جدول زمانبندی مصاحبه متقاضیان پایه هفتم دبیرستان ایده آل پارسی متوسطه اول

جشنواره فرهنگی هنری 39(هنری فردا)

مراحل درخواست استفاده از کافه مطالعه

موفقیت دانش آموزان ایده آل پارسی در چهاردهمین دوره لیگ علمی پایا

معلمان نمونه سال 1400-1399

کسب مقام برگزیده جشنواره سبزه های نوروزی

تبریک روز معلم